» » E-fatura Statu Değiştirici v2 Excelden Toplu Almalı

E-fatura Statu Değiştirici v2 Excelden Toplu Almalı


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.SqlClient;


namespace DXApplication5
{

  public partial class Form1 : DevExpress.XtraEditors.XtraForm
  {
    SqlConnection baglanti = new SqlConnection("Data Source=SUNUCUIPSI;Initial Catalog = VTADI; Persist Security Info=True;User ID = sa; Password=ŞİFRE");

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      System.Data.OleDb.OleDbConnection MyConnection;
      System.Data.DataSet DtSet;
      System.Data.OleDb.OleDbDataAdapter MyCommand;
      MyConnection = new System.Data.OleDb.OleDbConnection(@"provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source='c:\aktarim\fatura.xls';Extended Properties=Excel 8.0;");
      MyCommand = new System.Data.OleDb.OleDbDataAdapter("select * from [Sayfa1$]", MyConnection);
      MyCommand.TableMappings.Add("Table", "Net-informations.com");
      DtSet = new System.Data.DataSet();
      MyCommand.Fill(DtSet);
      dataGridView1.DataSource = DtSet.Tables[0];
      MyConnection.Close();
    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (baglanti.State == ConnectionState.Closed)

      {

        //baglanti.Open();
        SqlCommand cmd = new SqlCommand();
        cmd.Connection = baglanti;
        // cmd.CommandText = ("Update TrInvoiceheader set EInvoiceStatusCode=0 Where InvoiceNumber='" + textBox1.Text + "'");
        cmd.CommandText = ("Update TrInvoiceheader set EInvoiceStatusCode=1 Where InvoiceNumber=@C1");
        cmd.Parameters.Add(new SqlParameter("@C1", SqlDbType.VarChar));
        // cmd.Parameters.Add(new SqlParameter("@C2", SqlDbType.VarChar));
        baglanti.Open();
        foreach (DataGridViewRow row in dataGridView1.Rows)
        {
          if (!row.IsNewRow)
          {
            cmd.Parameters["@C1"].Value = row.Cells[0].Value;
            // cmd.Parameters["@C2"].Value = row.Cells[1].Value;
            cmd.ExecuteNonQuery();
          }
        }


      }

    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      {
        if (baglanti.State == ConnectionState.Closed)

        {

          //baglanti.Open();
          SqlCommand cmd = new SqlCommand();
          cmd.Connection = baglanti;
          // cmd.CommandText = ("Update TrInvoiceheader set EInvoiceStatusCode=0 Where InvoiceNumber='" + textBox1.Text + "'");
          cmd.CommandText = ("Update TrInvoiceheader set EInvoiceStatusCode=0 Where InvoiceNumber=@C1");
          cmd.Parameters.Add(new SqlParameter("@C1", SqlDbType.VarChar));
          // cmd.Parameters.Add(new SqlParameter("@C2", SqlDbType.VarChar));
          baglanti.Open();
          foreach (DataGridViewRow row in dataGridView1.Rows)
          {
            if (!row.IsNewRow)
            {
              cmd.Parameters["@C1"].Value = row.Cells[0].Value;
              // cmd.Parameters["@C2"].Value = row.Cells[1].Value;
              cmd.ExecuteNonQuery();
            }
          }


        }

      }
    }
  }
}


C:\aktarim\fatura.xls dosyasından çeker

Sayın ziyaretçi, siteyi kayıtsız bir kullanıcı olarak görüntülüyorsunuz. Siteye kayıt olarak gezinti deneyiminizi olumlu yönde arttırabilirsiniz.
Adınız: *
E-Posta adresiniz: *
Kod: Okunamayan kodu yenilemek için resmin üstüne tıklayınız
Kodu girin: