Nebim V3 Malzeme Raporunda Depoya göre Kullanılabilir Adet Görmek

Categories Nebim-V3, SQLPosted on Format Görsel

Nebim V3 Malzeme Raporunda Depoya göre Kullanılabilir Adet Görmek (REZERV + SEVK EMRİ DÜŞÜLMÜŞ MİKTAR)

Malzeme ekranına giriyoruz ve standart sorguyu öncelikle yedekliyoruz.

Daha sonra aşağıdaki sorguyu kendi sisteminize göre düzenleyip material sorgu ekranında çalıştırırsanız sonuç başarılı olacaktır.

SELECT
[DEPO KALAN ADET] = [DEPO ENV] - ([DEPO REZERVE] + [DEPO BEKLEYEN SEVK] )
,*
FROM (SELECT MaterialCode = cdItem.ItemCode
, MaterialDescription = ISNULL(ItemDescription, SPACE(0))
,[DEPO ENV] = ISNULL((SELECT SUM(Inventoryqty1) FROM ItemInventory
WHERE ItemInventory.ItemTypeCode = 2
AND ItemInventory.ItemCode = cdItem.ItemCode
AND ItemInventory.WareHouseCode = 'DEPOKODU'),0)

, [DEPO REZERVE] = ISNULL((SELECT Qty1 FROM ReserveStates
WHERE WarehouseCode = 'DEPOKODU'
AND ItemTypeCode = cdItem.ItemTypeCode
AND ItemCode = cdItem.ItemCode
),SPACE(0))

, [DEPO BEKLEYEN SEVK] = ISNULL((SELECT Qty1 FROM DispOrderStates
WHERE ItemCode = cdItem.ItemCode
AND ItemTypeCode = cdItem.ItemTypeCode
AND WarehouseCode = 'DEPOKODU'),0)

, cdItem.ItemDimTypeCode
, ItemDimTypeDescription = ISNULL((SELECT ItemDimTypeDescription FROM ItemDimType({LangCode}) WHERE ItemDimType.ItemDimTypeCode = cdItem.ItemDimTypeCode),SPACE(0))
, UnitOfMeasureCode1
, UnitOfMeasureCode2
, cdItem.UseRoll
, cdItem.UseBatch
, cdItem.UseStore
, cdItem.IsBlocked

FROM cdItem WITH(NOLOCK)
LEFT OUTER JOIN cdItemDesc WITH(NOLOCK) ON cdItemDesc.ItemTypeCode = cdItem.ItemTypeCode AND cdItemDesc.ItemCode = cdItem.ItemCode AND cdItemDesc.LangCode = {LangCode}
WHERE cdItem.ItemTypeCode = 2
AND cdItem.ItemCode <> SPACE(0)
)DATA

* WarehouseCode = ‘DEPOKODU’ buradaki depokodunu sizin depo kodunuz ile değiştirmelisiniz.
* Opsiyonel Depo Env, Depo rezerve depo bekleyen sevk alanlarını kendi isteğinize göre düzenleyebilirsiniz. Ama en üstteki select içindeki hesaplanmış alanı da düzenlemeniz gerekecektir.

SONUÇ :

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.