Nebim V3 Otomatik ürün açıklaması yazan trigger

Categories Nebim-V3, SQLPosted on

Açılan ürün kartında Ürün açıklamasını otomatik yazmak için aşağıdaki triggeri kullanabilirsiniz.

Ürün Açıklaması şu şekilde oluşur .

ProductAttributeDescriptions.ProductAtt01Desc+’ ‘+ProductHierarchy.ProductHierarchyLevel02+’ ‘+ProductHierarchy.ProductHierarchyLevel03+’ ‘+ProductAttributeDescriptions.ProductAtt02Desc

SET ANSI_NULLS ON
GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GOCREATE TRIGGER [dbo].[trInsertItemDesc] ON [dbo].prItemAttribute
---WITH ENCRYPTION
FOR INSERT
AS
BEGIN
DECLARE @ItemCode NVARCHAR(100)
SET @ItemCode = (SELECT TOP 1 ItemCode FROM inserted)
DECLARE @Onay INT
SELECT @Onay = COUNT(*) FROM ProductAttributes
  WHERE ItemCode =@ItemCode  AND ProductAtt01 != '' AND ProductAtt02 != ''
IF (@Onay > 0)

    INSERT INTO cdItemDesc  ( ItemTypeCode ,  ItemCode , LangCode , ItemDescription , CreatedUserName , CreatedDate, LastUpdatedUserName, LastUpdatedDate, RowGuid)
        SELECT ItemTypeCode = cdItem.ItemTypeCode
             , ItemCode  = cdItem.ItemCode
             , LangCode = 'TR'
           
             , ItemDescription = ProductAttributeDescriptions.ProductAtt01Desc+' '+ProductHierarchy.ProductHierarchyLevel02+' '+ProductHierarchy.ProductHierarchyLevel03+' '+ProductAttributeDescriptions.ProductAtt02Desc
             , 'NebimTrigger', GETDATE(), 'NebimTrigger', GETDATE(), NEWID()
             FROM cdItem WITH(NOLOCK)
                INNER JOIN inserted
                    ON cdItem.ItemTypeCode = inserted.ItemTypeCode
                    AND cdItem.ItemCode = inserted.ItemCode
                   
                INNER JOIN ProductHierarchy('TR')
                    ON ProductHierarchy.ProductHierarchyID = cdItem.ProductHierarchyID
                INNER JOIN ProductAttributeDescriptions('TR')
                    ON ProductAttributeDescriptions.ItemTypeCode=cdItem.ItemTypeCode
                    AND ProductAttributeDescriptions.ItemCode=cdItem.ItemCode
                   
             WHERE cdItem.ItemTypeCode = 1
            AND NOT EXISTS (SELECT * FROM cdItemDesc WITH(NOLOCK) WHERE cdItemDesc.ItemTypeCode = cdItem.ItemTypeCode AND cdItemDesc.ItemCode = cdItem.ItemCode AND cdItemDesc.LangCode = 'TR')
       
END


GO

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.