Nebim V3-Perakende Müşteri Kartı Açıldığında Otomatik Muhasebe Kodu Ekleyen Trigger

Categories Nebim-V3, SQLPosted on

Nebim v3 üzerinde açılan perakende müşteri açıldığında otomatik olarak muhasebe hesabı açmak için aşağıdaki triggeri kullanıyoruz.

IF OBJECT_ID (N'trInsertRetailCustomerGLAccount') IS NOT NULL  DROP TRIGGER trInsertRetailCustomerGLAccount
GO

CREATE TRIGGER trInsertRetailCustomerGLAccount ON cdCurrAcc
WITH ENCRYPTION
FOR INSERT
AS
BEGIN  
       
        DECLARE @CompanyCode            ComNum   = '1'
        DECLARE @GLAccCode              Char30   = '120-01-0001'
        DECLARE @OrderAdvanceGLAccCode  Char30   = '120-01-0001'
       
        INSERT INTO prCurrAccGLAccount (CurrAccTypeCode, CurrAccCode, CompanyCode, GLAccCode, OrderAdvanceGLAccCode, CreatedUserName, LastUpdatedUserName)
            SELECT CurrAccTypeCode = inserted.CurrAccTypeCode
                 , CurrAccCode = inserted.CurrAccCode
                 , CompanyCode = @CompanyCode
                 , GLAccCode = @GLAccCode
                 , OrderAdvanceGLAccCode = @OrderAdvanceGLAccCode
                 , inserted.CreatedUserName , inserted.LastUpdatedUserName
                FROM inserted
                WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM prCurrAccGLAccount WHERE prCurrAccGLAccount.CurrAccTypeCode = inserted.CurrAccTypeCode AND prCurrAccGLAccount.CurrAccCode = inserted.CurrAccCode )
                AND inserted.CurrAccTypeCode = 4

END
GO

Trigger ı çalıştırmadan önce CompanyCode , GLAccCode , OrderAdvanceCode parametrelerine doğru değerleri giriniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.