Nasuh AKAY

Posted by Nasuh AKAY | 6 Mart 2019
Hepsiburada Api Sipariş Entegrasyonu Php

Php ile hepsiburada.com api sipariş entegrasyonu için küçük ama etkili kod parçası. [cc lang="php"]error_reporting(E_ALL); ini_set('display_errors', 1); $kullanici_adiniz=""; $sifreniz=""; $merchant_id=""; $service_url = 'https://oms-external.hepsiburada.com/packages/merchantid/'.$merchant_id; $curl = curl_init($service_url); curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); $header =...

Continue Reading
Posted by Nasuh AKAY | 6 Mart 2019
HepsiBurada Php Api ile Stok Güncelleme

Api ekibinin size iletmiş olduğu UserName ve Password bilgilerinizi ve ayrıca MerchantID bilginizi girmeyi unutmayın. [cc lang="php"][/cc] Tagını for ile döngüye alıp tek seferde birden fazla ürün gönderebilirsiniz. [cc lang="php"]...

Continue Reading
Posted by Nasuh AKAY | 6 Mart 2019
Nebim v3 – ProductValidPrices Fonskiyonu ile Tüm Raporlarınıza Fiyat Grubu Ekleme

Nebim V3 ERP de bulunan standart olarak gelen ProductValidPrices fonksiyonu ürün için tanımlanan satış fiyatlarını en güncel tarihe göre listeyen fonksiyondur. [cc lang="SQL"]SELECT TOP 1 Price FROM ProductValidPrices (GETDATE(), GETDATE())[/cc]...

Continue Reading
Posted by Nasuh AKAY | 5 Mart 2019
Nebim V3 – ItemInventory View ile tüm raporlarınıza kullanılabilir evanter ekleyin.

Nebim v3 ERP üzerinde ItemInventory view i Şirket, Ofis, Mağaza ve Depo bazında ürün envanterini ve ürün kullanılabilir envanteri görebileceğimiz yegane yerdir. [cc lang="SQL"]Sorgu : select Itemcode,ItemventoryQty1,AvailableInventoryQty1 from ItemInventory Where...

Continue Reading
Posted by Nasuh AKAY | 4 Mart 2019
Nebim V3 – ItemType Fonksiyonu

Nebim v3 Sql raporlama da sık kullanılan ItemTypeCode ' un tutulduğu fonskiyondur. [cc lang="sql"]select * from ItemType('TR')[/cc] şeklinde çalıştırır. Aşağıdaki gibi sonuç döndüdür.

Continue Reading
Posted by Nasuh AKAY | 4 Mart 2019
Nebim v3 – Process Fonksiyonu

Nebim V3 Üzerinde Process Kodların yani işlem tiplerinin tutulduğu tablodur. [cc lang="sql"]select * from process('LangCode')[/cc] şeklince çağırabilirsiniz. Örneğin : [cc lang="sql"]select * from process('TR')[/cc] Dönen Sonuç

Continue Reading
Posted by Nasuh AKAY | 23 Ocak 2019
Nebim V3-Gönderilmiş E-Arşiv Faturaya Stok İşlem Tipi Girilmesi

Nebim v3 üzerinden entegratöre gönderilen e-arşiv fatura değişikliğe kapanıyor. Değişiklik yapabilmeniz için yapılması Sql Üzerinden yapılması gereken işlem sırasıyla aşağıdaki gibidir. Önce E-Arşiv in statuscode kısmına bakmalıyız. [cc lang="SQL"] select...

Continue Reading
Posted by Nasuh AKAY | 17 Ocak 2019
POS Ekranın Silinemeyen E-Arşiv Faturasını Silinebilir Hale Getirmek

Merhaba Nebim v3 üzerinden E-arşiv faturasını silmek istediğinizde hata alıyorsanız aşağıdaki sql cümlesini çalıştırmanız yeterlidir. Bu kodu çalıştırdıktan sonra pos ekranından fişi çağırıp silebilirsiniz

Continue Reading
Posted by Nasuh AKAY | 16 Ocak 2019
Opencart Nebim V3 Entegrasyonu Ücretsiz Php Versiyon

Daha önce Opencart Nebim V3 Entegrasyonu Pro Sürümü yazımı paylaşmıştım. Şimdi ise opencart nebim v3 entegrasyonu basic sürümünü paylaşacağım. ilk önce aşağıdaki kodu sql management studio da NebimV3Master veritabanında çalıştırın....

Continue Reading
Posted by Nasuh AKAY | 14 Ocak 2019
Nebim V3 Opencart Entegrasyonu

Opencart Tüm sürümleri için geliştirdiğimiz bu program ile Nebim V3 ERP - Websitenizin entegrasyonunu sağlıyoruz. Programın ana özellikleri : Nebim V3 Erp den web sitenize; * Ürün Aktarımı * Stok...

Continue Reading