Nasuh AKAY

Posted by Nasuh AKAY | 28 Kasım 2018
Nebim V3 Z Raporuna İşlenmeyen Fişleri İşleyen Windows Form App

Data Source=ServerAdresi; Initial Catalog = Veritabani; User Id = kullaniciadi; password=sifre Bu kısmı kendinize göre düzenleyip exenizi derleyebilirsiniz.

Continue Reading
Posted by Nasuh AKAY | 28 Kasım 2018
Nebimv3 Ürün Kodundan Bekleyen Sevk Emri Bulma

Nebim v3 ERP üzerinde Ürün bazlı faturalaşmamış sevk emri bulmak için aşağıdaki sql cümleciğini kullanıyoruz.

Continue Reading
Posted by Nasuh AKAY | 28 Kasım 2018
E-fatura Statu Değiştirici v2 Excelden Toplu Almalı

c:\aktarim\fatura.xls yolundan listeyi data gridwiev içine alır ve veritabanında status değerlerini update eder.

Continue Reading
Posted by Nasuh AKAY | 28 Kasım 2018
Nebim v3 Mobil – Rezerve ve Sevk Emri Düşülmüş Envanter Gösterme

Sql üzerinde ItemInventoryForProcess fonksiyonu üzerinde değişiklik yapıyoruz. Eski fonksiyonumuzu drop and create to diyerek önceklikle yedekliyoruz. Sonra 1. Satırdaki [VERİTABANI] yazan yere kendi bilgilerimizi giriyoruz ve çalıştırıyoruz. Artık el terminalimizde...

Continue Reading