Php ile Çarpım Tablosu Yapmak

Merhaba; Php ile çarpım tablosu yapmak için basit bir for döngüsü kullanacağız. Örnek kodlar aşağıdadır. <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <title>Php ile Çarpım Tablosu</title> </head> <body>     <table align="center" border="1" width="700" cellspacing="5" cellpadding="10">         <tbody>          …

Read more

Nebim V3 – İşlem Görmemiş Siparişleri Bulma

Merhaba; Nebim v3 Erp’ de Veri kirliliğini önlemek için verilen tarih aralığında süreçlerinize göre Rezerve yapılmamış, Sevk Emri verilmemiş, İrsaliyeleşmemiş ve Faturalanmamış siparişleri bulup silebilirsiniz. DECLARE @StartDate DATE =’20190101′ DECLARE @EndDate DATE =’20190508′ SELECT OrderDate ,OrderTime ,OrderNumber ,CurrAccTypeCode ,CurrAccCode FROM trOrderHeader WITH(NOLOCK) INNER JOIN trOrderLine WITH(NOLOCK) ON trOrderLine.OrderHeaderID = trOrderHeader.OrderHeaderID WHERE OrderDate BETWEEN @StartDate AND…

Read more

Nebim V3 E-Defter Belge Numarası Boş Kayıtları Bulmak

Merhaba Nebim V3 de E-Defter verirken belge numarası boş olan kayıtları bulmak için aşağıdaki sql cümlesini kullanabilirsiniz. SELECT DISTINCT JournalNumber  FROM AllJournals WHERE JOurnalDate BETWEEN ‘20190101’ AND ‘20190131’ AND DocumentTypeCode <> ‘0’ AND DocumentNumber=’0′ AND CompanyCode=’1′ Sonuç :

Read more

Trendyol Php Api Ürün Aktarımı

Trendyol Api ile ürün aktarımı için kullanılan örnek php kodları aşağıdadır. <?php $url = ‘https://api.trendyol.com/sapigw/suppliers/[[TEDARIKCI-ID]]/v2/products’; $ch = curl_init($url);   $json='{   "items": [     {       "barcode": "URUN BARKOD",       "title": "URUN ADI",       "productMainId": "URUN KODU",       "brandId": 647,       "categoryId": 387,  …

Read more

Nebim V3 – Örnek Özel Tablo Oluşturma Zt Tablo

Nebim V3 üzerinde özel işlemlerimiz için oluşturduğumuz ZT Tablo adında bir modül var. Bu Modül için örnek tablo oluşturma kodlarını paylaşacağım. En Önemli Kısım [ID] [uniqueidentifier] NOT NULL, kısmıdır tablomuzda girişlerde Eşşiz id ler tanımlamımızı sağlar USE [V3_VERITABANI] GO /****** Object:  Table [dbo].[ztSiralama]    Script Date: 28.03.2019 11:20:16 ******/ SET ANSI_NULLS ON GO SET QUOTED_IDENTIFIER…

Read more