Database Trigger Listesi Almak

Bu sys.triggers view i ile seçili veritabanında trigger listesini çıktı alabilirsiniz.

SELECT
*
FROM
sys.triggers