Nebim v3 Sql Fonksiyon

nv3

Nebim V3 – ItemType Fonksiyonu

Nebim v3 Sql raporlama da sık kullanılan ItemTypeCode ‘ un tutulduğu fonskiyondur. SELECT * FROM ItemType(’TR’) şeklinde çalıştırır. Aşağıdaki gibi

nv3

Nebim v3 – Process Fonksiyonu

Nebim V3 Üzerinde Process Kodların yani işlem tiplerinin tutulduğu tablodur. SELECT * FROM process(’LangCode’) şeklince çağırabilirsiniz. Örneğin : SELECT *