Nebim v3 Sql Fonksiyon

Posted by Nasuh AKAY | 4 Mart 2019
Nebim V3 – ItemType Fonksiyonu

Nebim v3 Sql raporlama da sık kullanılan ItemTypeCode ' un tutulduğu fonskiyondur. [cc lang="sql"]select * from ItemType('TR')[/cc] şeklinde çalıştırır. Aşağıdaki gibi sonuç döndüdür.

Continue Reading
Posted by Nasuh AKAY | 4 Mart 2019
Nebim v3 – Process Fonksiyonu

Nebim V3 Üzerinde Process Kodların yani işlem tiplerinin tutulduğu tablodur. [cc lang="sql"]select * from process('LangCode')[/cc] şeklince çağırabilirsiniz. Örneğin : [cc lang="sql"]select * from process('TR')[/cc] Dönen Sonuç

Continue Reading