Nebim v3 Z raporuna fiş işleme

Posted by Nasuh AKAY | 28 Kasım 2018
Nebim V3 Z Raporuna İşlenmeyen Fişleri İşleyen Windows Form App

Data Source=ServerAdresi; Initial Catalog = Veritabani; User Id = kullaniciadi; password=sifre Bu kısmı kendinize göre düzenleyip exenizi derleyebilirsiniz.

Continue Reading