Nebim v3 Z raporuna fiş işleme

nv3

Nebim V3 Z Raporuna İşlenmeyen Fişleri İşleyen Windows Form App

Data Source=ServerAdresi; Initial Catalog = Veritabani; User Id = kullaniciadi; password=sifre Bu kısmı kendinize göre düzenleyip exenizi derleyebilirsiniz.

  • C#
  • 28 Kasım 2018
  • 0