Sql Tablosu Aynı Kayıtları bulma

Posted by Nasuh AKAY | 25 Aralık 2018
SQL Tablosunda Mükerrer Kayıtları Bulma | Duplicates

Aşağıdaki kod ile tablo içindeki mükerrer kayıtları bulubiliriz. [cc lang="SQL"]SELECT kolon_adi FROM [database_adi] GROUP BY kolon_adi HAVING COUNT(kolon_adi) > 1 [/cc]

Continue Reading