HepsiBurada Php Api ile Stok Güncelleme

Api ekibinin size iletmiş olduğu UserName ve Password bilgilerinizi ve ayrıca MerchantID bilginizi girmeyi unutmayın.

<listing>

Tagını for ile döngüye alıp tek seferde birden fazla ürün gönderebilirsiniz.

 $xml = '<listings>
         <listing>
         <MerchantSku>'
.$ModelKodu.'</MerchantSku>
 <ProductName>'
.$UrunAdi.'</ProductName>
 <Price>'
.$Fiyat'</Price>
         <AvailableStock>'
.$Miktar.'</AvailableStock>
 <DispatchTime>3</DispatchTime>
 <CargoCompany1>Aras Kargo</CargoCompany1>
 <MaximumPurchasableQuantity>0</MaximumPurchasableQuantity>
 </listing>
        </listings>'
;
$service_url = 'https://listing-external.hepsiburada.com/listings/merchantid/<<MERCHANT_ID>>/inventory-uploads';
$curl = curl_init($service_url);
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, $xml);
$header = array(    
'Authorization: Basic '. base64_encode('USERNAME:PASWORD'),
'Content-Type: application/xml'
);
curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, $header);
echo $curl_response = curl_exec($curl);
$header = array(    
'Authorization: Basic '. base64_encode('USERNAME:PASWORD'),
'Content-Type: application/xml'
);

Bu alana hepsiburada api yetkilileri tarafından verilen kullanıcı adı ve şifreinizi girmeyi unutmayınız.