C#

c-sharp kodları

Posted by Nasuh AKAY | 28 Kasım 2018
Nebim V3 Z Raporuna İşlenmeyen Fişleri İşleyen Windows Form App

Data Source=ServerAdresi; Initial Catalog = Veritabani; User Id = kullaniciadi; password=sifre Bu kısmı kendinize göre düzenleyip exenizi derleyebilirsiniz.

Continue Reading
Posted by Nasuh AKAY | 28 Kasım 2018
E-fatura Statu Değiştirici v2 Excelden Toplu Almalı

c:\aktarim\fatura.xls yolundan listeyi data gridwiev içine alır ve veritabanında status değerlerini update eder.

Continue Reading