C#

nv3

Nebim V3 Z Raporuna İşlenmeyen Fişleri İşleyen Windows Form App

Data Source=ServerAdresi; Initial Catalog = Veritabani; User Id = kullaniciadi; password=sifre Bu kısmı kendinize göre düzenleyip exenizi derleyebilirsiniz.

  • C#
  • 28 Kasım 2018
  • 0
nv3

E-fatura Statu Değiştirici v2 Excelden Toplu Almalı

c:\aktarim\fatura.xls yolundan listeyi data gridwiev içine alır ve veritabanında status değerlerini update eder.

  • C#
  • 28 Kasım 2018
  • 0