SQL

nv3

Nebim V3 – ItemType Fonksiyonu

Nebim v3 Sql raporlama da sık kullanılan ItemTypeCode ‘ un tutulduğu fonskiyondur. SELECT * FROM ItemType(’TR’) şeklinde çalıştırır. Aşağıdaki gibi

nv3

Nebim v3 – Process Fonksiyonu

Nebim V3 Üzerinde Process Kodların yani işlem tiplerinin tutulduğu tablodur. SELECT * FROM process(’LangCode’) şeklince çağırabilirsiniz. Örneğin : SELECT *

nv3

Nebim V3-Gönderilmiş E-Arşiv Faturaya Stok İşlem Tipi Girilmesi

Nebim v3 üzerinden entegratöre gönderilen e-arşiv fatura değişikliğe kapanıyor. Değişiklik yapabilmeniz için yapılması Sql Üzerinden yapılması gereken işlem sırasıyla aşağıdaki

nv3

POS Ekranın Silinemeyen E-Arşiv Faturasını Silinebilir Hale Getirmek

Merhaba Nebim v3 üzerinden E-arşiv faturasını silmek istediğinizde hata alıyorsanız aşağıdaki sql cümlesini çalıştırmanız yeterlidir. Bu kodu çalıştırdıktan sonra pos

nv3

Nebim v3 – Tahakkuk Yapılmamış Puantajlar Listelenmesi

Merhaba aşağıdaki sql cümlesi ile Nebim v3 üzerinde Tahakkuk yapılmamış personel puantajlarını listeleyebilirsiniz. SELECT CreatedDate,IsAccrualDone,* FROM AllPayrollTallys WHERE IsAccrualDone=0  ORDER

microsoft-sql-server-logo-750×338

SQL SERVER- Index Defrag işlemi

Merhaba büyük çaplı veritabanlarında genelde yavaşlama olur. Aşağıdaki sql kodundan dönen sonucu job haline getirirsek tablo indexlerinin defrag edildiğini ve

  • SQL
  • 2 Ocak 2019
  • 0
nv3

Nebim V3 – E-Arşiv Fatura Note Alanına Ürün Özelliği Ekleme

Nebim v3 üzerinde e-arşiv fatura keserken sadece Itemdescription alanı gelmekteydi. İsterseniz aşağıdaki sql cümleciği ile ürün özelliğinde tuttuğunuz herhangi bir

nv3

Nebim V3 Ürün Envanteri Renk ve Beden Matrisli – Belirtilen Envantere Göre

Nebim v3 üzerinde Ürün Envanteri Renk ve Beden Matrisli standart sorgusunda renk bazında toplam envantere göre filtre verilemiyordu. Aşağıdaki Ürün

microsoft-sql-server-logo-750×338

SQL Tablosunda Mükerrer Kayıtları Bulma | Duplicates

Aşağıdaki kod ile tablo içindeki mükerrer kayıtları bulubiliriz. SELECT kolon_adi  FROM [database_adi] GROUP BY kolon_adi HAVING COUNT(kolon_adi) > 1

  • SQL
  • 25 Aralık 2018
  • 0
microsoft-sql-server-logo-750×338

SQL Sütun Başında ve Sonunda Bulunan Boşlukları Update Etme – LTRIM – RTRIM

Sol taraftaki boşlukları silmek için LTRIM() sağ tarafdaki boşlukları silmek için RTRIM() fonksiyonunu kullanıyoruz. Örnek Sol Taraf için UPDATE tabloadi

  • SQL
  • 25 Aralık 2018
  • 0