Nebim V3 – Grid Raporlarda Varyantlı ve Varyantsız Ürünlerin Fotolarını Aynı Sütunda Gösterme

Nebim v3 varyantlı ve varyantsız ürünlerin fotoğraflarını dizinde ayrı şekilde tuttuğu için nebim v3 Standart raporlarında da ayrı sütunlarda göstermektedir.

Yapacağınız sorguda bir kaç güncelleme ile bu varyantlı ve varyantsız ürün kartını aynı sütun altına gösterebilirsiniz.

Örneğin

Ürün Listesinde

Bulun

,Photo
,ColorPhoto

Değiştirin

,Photos
,ColorPhotos

Sonra sorgunun en başına çıkıp

SELECT

Photo = CASE WHEN data.ItemDimTypeCode = 2 THEN data.colorphotos ELSE data.photos END

,* FROM(

Yapıştırın

Sorgunun en Altına inip

)DATA

Yapıştırın.

Böylelikle ItemDimTypeCode u 2 olan ürünler yani varyantlı ürünler renk fotolarından 0 olanlar varyantsız ürün dizininden gelecek.

Sonuç