Nebim V3 – İşlem Görmemiş Siparişleri Bulma

Merhaba;

Nebim v3 Erp’ de Veri kirliliğini önlemek için verilen tarih aralığında süreçlerinize göre Rezerve yapılmamış, Sevk Emri verilmemiş, İrsaliyeleşmemiş ve Faturalanmamış siparişleri bulup silebilirsiniz.

DECLARE @StartDate DATE ='20190101'
DECLARE @EndDate DATE ='20190508'

SELECT
OrderDate
,OrderTime
,OrderNumber
,CurrAccTypeCode
,CurrAccCode
FROM trOrderHeader WITH(NOLOCK)
INNER JOIN trOrderLine WITH(NOLOCK) ON trOrderLine.OrderHeaderID = trOrderHeader.OrderHeaderID
WHERE OrderDate BETWEEN @StartDate AND @EndDate
AND NOT EXISTS(SELECT * FROM dbo.trReserveLine WITH(NOLOCK) WHERE trReserveLine.OrderLineID=trOrderLine.OrderLineID)
--REZERVE TABLOSUNDA YOKSA
AND NOT EXISTS(SELECT * FROM dbo.trDispOrderLine WITH(NOLOCK) WHERE trDispOrderLine.OrderLineID=trOrderLine.OrderLineID)
--Sevk Emri TABLOSUNDA YOKSA
AND NOT EXISTS(SELECT * FROM dbo.trShipmentLine WITH(NOLOCK) WHERE trShipmentLine.OrderLineID=trOrderLine.OrderLineID)
--İRSALİYE TABLOSUNDA YOKSA
AND NOT EXISTS(SELECT * FROM dbo.trInvoiceLine WITH(NOLOCK) WHERE trInvoiceLine.OrderLineID=trOrderLine.OrderLineID)
--FATURA TABLOSUNDA YOKSA
GROUP BY OrderDate
,OrderTime
,OrderNumber
,CurrAccTypeCode
,CurrAccCode