Nebim V3 – ItemInventory View ile tüm raporlarınıza kullanılabilir evanter ekleyin.

Nebim v3 ERP üzerinde ItemInventory view i

Şirket, Ofis, Mağaza ve Depo bazında ürün envanterini ve ürün kullanılabilir envanteri görebileceğimiz yegane yerdir.

Sorgu : SELECT Itemcode,ItemventoryQty1,AvailableInventoryQty1 FROM ItemInventory WHERE OfficeCode="OFİSKODU" AND CompanyCode="ŞİRKETKODU" StoreCode="" AND  WarehouseCode="DEPOKODU" AND Itemcode="ÜRÜNKODU"

Dönen Sonuç :

Rapor sorgularında kullanma yöntemi:

, [DEPO] = ISNULL((SELECT   SUM(AvailableInventoryQty1)
    FROM    ItemInventory AS Warehouse1Inv WITH ( NOLOCK )
    WHERE   Warehouse1Inv.ItemTypeCode IN (1,2)
            AND Warehouse1Inv.ItemCode = Tabloadi.Itemcode
            AND Warehouse1Inv.ColorCode = Tabloadi.ColorCode
            AND Warehouse1Inv.ItemDim1Code= Tabloadi.ItemDim1Code
            AND Warehouse1Inv.WarehouseCode = 'DEPOKODU'),SPACE(0))