Nebim v3 – ProductValidPrices Fonskiyonu ile Tüm Raporlarınıza Fiyat Grubu Ekleme

Nebim V3 ERP de bulunan standart olarak gelen ProductValidPrices fonksiyonu ürün için tanımlanan satış fiyatlarını en güncel tarihe göre listeyen fonksiyondur.

SELECT TOP 1 Price FROM ProductValidPrices (GETDATE(), GETDATE())

şeklince çağırabilirsiniz.

Raporlarda örnek kullanımı aşağıdaki gibidir.

, [SATIŞ FİYAT GRUBU] = ISNULL((SELECT *
            FROM ProductValidPrices (GETDATE(), GETDATE())
            WHERE ProductValidPrices.PriceGroupCode     = 'SatisFiyatGrubuAdi'     
        AND ProductValidPrices.ItemTypeCode     = Tabloadi.ItemTypeCode
        AND ProductValidPrices.ItemCode     = Tabloadi.ItemCode
        AND ProductValidPrices.ColorCode =Tabloadi.Colorcode
        AND ProductValidPrices.ItemDim1Code= Tabloadi.Itemdim1Code 
            ORDER BY ProductValidPrices.ColorCode  DESC, ProductValidPrices.PriceListDate DESC),0)