Nebim V3 Ürün Değiştir Alanına Barkod Eklenmesi

Merhaba Arkadaslar Müşteri Kaydetmeyen Firmalar Tek Müşteri Üzerinden Satış Yapan Firmalara  Değişimden Kolay  lık Olsun Diye Ürün Değiştir Ekranına Barkod Ekleyerek Barkod Sutununa Direk Barkotu Okutup Ürünü Çağırabılırsınız..

BsQuery setini güncelle QueryText = '


SEÇ

UPDATE bsQuery SET QueryText='


SELECT
                 
          AllInvoices.InvoiceNumber
        , AllInvoices.InvoiceDate
        , AllInvoices.InvoiceTime
        , AllInvoices.IsReturn   
        , AllInvoices.PosTerminalID

        , AllInvoices.CurrAccTypeCode
        , CustomerCode          = AllInvoices.CurrAccCode
        , CustomerName          = CASE WHEN (cdCurrAcc.CurrAccTypeCode = 8) OR (cdCurrAcc.CurrAccTypeCode = 4 AND cdCurrAcc.IsIndividualAcc = 1) THEN ISNULL(cdCurrAcc.FirstLastName, SPACE(0))
                                    ELSE ISNULL(cdCurrAccDesc.CurrAccDescription, SPACE(0))
                                    END
        , AllInvoices.ProcessCode
        , AllInvoices.Series
        , AllInvoices.SeriesNumber
        , AllInvoices.CompanyCode
        , AllInvoices.OfficeCode
        , AllInvoices.StoreCode
        , AllInvoices.WarehouseCode
        , ItemTypeCode          = AllInvoices.ItemTypeCode
        ,Barcode=(select top 1 Barcode from prItemBarcode where BarcodeTypeCode='
'EAN13'' and ItemCode=AllInvoices.ItemCode  and ColorCode=AllInvoices.ColorCode)

            , ItemCode              = AllInvoices.ItemCode  
        , ItemDescription       = ISNULL(cdItemDesc.ItemDescription, SPACE(0))
        , ColorCode             = AllInvoices.ColorCode
        , ItemDim1Code          = AllInvoices.ItemDim1Code  
        , ItemDim2Code          = AllInvoices.ItemDim2Code
        , ItemDim3Code          = AllInvoices.ItemDim3Code
        , Qty1                  = ABS(AllInvoices.Qty1)
        , AllInvoices.IsEInvoice
        , AllInvoices.EInvoiceNumber
        , AllInvoices.IsOrderBase
        , AllInvoices.IsShipmentBase
        , AllInvoices.IsDelivered
        , AllInvoices.IsCompleted
        , AllInvoices.IsLocked
        , AllInvoices.IsPostingJournal
        , AllInvoices.InvoiceHeaderID
        , FormType
        , [Type]                = CASE FormType WHEN 11 THEN dbo.fn_GetFieldName('
'InvoiceGiftCard'', {LangCode})  ELSE SPACE(0) END
        , AllInvoices.InvoiceTypeCode
        , AllInvoices.LastUpdatedUserName
        , AllInvoices.LastUpdatedDate
        , AllInvoices.CreatedDate
    FROM AllInvoices WITH (NOLOCK)
    LEFT OUTER JOIN cdCurrAcc WITH(NOLOCK)
            ON  cdCurrAcc.CurrAccTypeCode       = AllInvoices.CurrAccTypeCode
            AND cdCurrAcc.CurrAccCode           = AllInvoices.CurrAccCode
    LEFT OUTER JOIN cdCurrAccDesc WITH (NOLOCK)
            ON  cdCurrAccDesc.CurrAccTypeCode   = AllInvoices.CurrAccTypeCode
            AND cdCurrAccDesc.CurrAccCode       = AllInvoices.CurrAccCode
            AND cdCurrAccDesc.LangCode          = {LangCode}
    LEFT OUTER JOIN cdItemDesc WITH (NOLOCK)
            ON AllInvoices.ItemTypeCode         = cdItemDesc.ItemTypeCode  
            AND AllInvoices.ItemCode            = cdItemDesc.ItemCode
            AND cdItemDesc.LangCode                 = {LangCode}
           
            '

            WHERE QueryName='RetailInvoiceNumberFromItem'