Nebim V3 Z Raporuna İşlenmeyen Fişleri İşleyen Windows Form App

Data Source=ServerAdresi;
Initial Catalog = Veritabani;
User Id = kullaniciadi; password=sifre

Bu kısmı kendinize göre düzenleyip exenizi derleyebilirsiniz.