SQL Sütun Başında ve Sonunda Bulunan Boşlukları Update Etme – LTRIM – RTRIM

Sol taraftaki boşlukları silmek için LTRIM() sağ tarafdaki boşlukları silmek için RTRIM() fonksiyonunu kullanıyoruz.

Örnek Sol Taraf için

UPDATE tabloadi SET Sutunadi= ltrim(sutunadi)

Örnek Sağ Taraf İçin

UPDATE tabloadi SET Sutunadi= rtrim(sutunadi)