SQL Tablosunda Mükerrer Kayıtları Bulma | Duplicates

Aşağıdaki kod ile tablo içindeki mükerrer kayıtları bulubiliriz.

SELECT kolon_adi  FROM [database_adi] GROUP BY kolon_adi HAVING COUNT(kolon_adi) > 1